Oferta

Kancelaria Doradztwa Prawnego GMT świadczy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność Przedsiębiorstw, specjalizujemy się w zagadnieniach takich jak:

 

  • Prawo pracy
  • Prawo konkurencji
  • Ustawa o Szkolnictwie Wyższym
  • Leasing, finanse i bankowość
  • Prawo finansów publicznych
  • Prawo handlowe i umów handlowych
  • Prawo korporacyjne
  • Nieruchomości
  • Prawo urzędnicze i administracyjne

 

W ramach pakietów: PODSTAWOWY 1, KORZYSTNY 2, OPTYMALNY 3 oraz ROZLICZEŃ GODZINOWYCH, przy umowie zawartej na okres 24 m-cy, oferujemy doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych oraz umów pracowniczych, uczestnictwo lub reprezentację Klienta w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi. 

 

 

 

PAKIET PODSTAWOWY 1
5 godzin pracy prawnika – 999,00 zł m-c.*

 

 

PAKIET KORZYSTNY 2
10 godzin pracy prawnika – 1 999,00 zł m-c.*

 

PAKIET OPTYMALNY 3
15 godzin pracy prawnika – 2 999,00 zł m-c.*

ROZLICZENIE GODZINOWE
278,00 zł netto za godzinę pracy prawnika.*

Wybór pakietu gwarantuje możliwość wykonywania usługi przez prawnika w siedzibie firmy Klienta. Po przekroczeniu ilości godzin zawartych

w wybranym pakiecie, w rozliczeniu miesięcznym, następuje rozliczenie godzinowe.

 

* Podane ceny są cenami netto, do których naliczony będzie należny podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Klient zobowiązany jest do ponoszenia kosztów leżących po jego stronie, takich jak: taksy notarialne, opłaty skarbowe oraz opłaty sądowo – administracyjne, tłumaczeń dokumentacji, opłat pocztowych oraz kurierskich. Podane ceny nie zawierają kosztów zastępstwa procesowego. Niezależnie od powyższego wynagrodzenia, Kancelaria Doradztwa Prawnego GMT może obciążyć Klienta wydatkami poniesionymi na dojazdy, podróże lub zakwaterowanie oraz innymi kosztami poniesionymi w związku z wykonywaniem przez Kancelarię obsługi prawnej Klienta, jednakże wydatki te będą każdorazowo uzgadniane z Klientem.

 

 

 

 

 
 
Prosimy wypełnić formularz, skontaktujemy się niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości.
Imię i nazwisko:*
Email:*
Telefon:*
Nazwa firmy:
Wiadomość:
Pola oznaczone * są wymagane