Oferta

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Kancelarii GMT w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej, potrzebnej w tym trudnym czasie kryzysu gospodarczego, przygotowaliśmy dla Państwa Assistance Prawny, którego zadaniem jest maksymalna ochrona prawna Państwa przedsiębiorstwa. 

 

Łącząc siły radców prawnych oraz podatkowych, przedstawiamy ofertę Assistance Prawnego, obejmującego następujące ochrony:

 1.    Ochrona prawna i podatkowa:

1.1. Analiza aktualnej sytuacji prawno-podatkowej firmy i rekomendacje działań, 

1.2. Renegocjowanie warunków istniejących umów handlowych w celu ograniczenia negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie przestoju i spowolnienia gospodarczego,  

1.3. Renegocjowanie warunków zatrudnienia pracowników, poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych, ograniczających koszty zatrudnienia,

1.4. Restrukturyzacja lub przekształcenie przedsiębiorstwa, sprzedaż lub optymalizacja składników majątkowych, 

1.5. Przedsądowa i sądowa windykacja należności i dążenie do utrzymania płynności finansowej,

1.6. Rekomendacje i wdrożenie rozwiązań podatkowych, wystąpienie o zwrot nadpłaty podatku,

1.7. Wdrożenie tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

 2.    Ochrona finansowa:

2.1. Analiza aktualnej sytuacji finansowej firmy i rekomendacje działań,

2.2. Renegocjowanie warunków istniejących form finansowania działalności – kredytów, leasingów, emisji obligacji itp.,

2.3. Rekomendacje finansowania pomostowego, pozyskanie finansowania,

2.4. Dopuszczalność pomocy publicznej,

2.5. Rekomendacje i doradztwo księgowe.

 

Oferujemy do wyboru 3 pakiety Assistance Prawnego dostosowane do Państwa potrzeb: 

     

 

PAKIET PREMIUM - 12 750 zł netto m-c.*
w tym 50 godzin pracy prawnika.

                                           

        

                                                          

 

PAKIET BIZNES - 9 450 zł netto m-c.*
w tym 35 godzin pracy prawnika. 

 

 

PAKIET PODSTAWOWY - 5 700 zł netto m-c.*
w tym 20 godzin pracy prawnika. 

 

 

*Po przekroczeniu ilości godzin zawartych w wybranym pakiecie, w rozliczeniu miesięcznym, następuje rozliczenie godzinowe wg stawki 300 zł netto/h. Wskazane wynagrodzenie nie obejmuje kosztów taksy notarialnej, opłat skarbowych, sądowo-administracyjnych, tłumaczeń dokumentacji, opłat pocztowych oraz kurierskich. Podane ceny nie zawierają kosztów zastępstwa procesowego. Niezależnie od powyższego, Kancelaria GMT może obciążyć Klienta wydatkami poniesionymi na dojazdy, podróże lub zakwaterowanie oraz innymi kosztami poniesionymi w związku z wykonywaniem obsługi prawnej Klienta, jednakże wydatki te będą każdorazowo uzgadniane z Klientem.

 

 

 
{loadformmaker 11}